Dette kan du gjøre for å forebygge brann

En brann i en bolig eller et næringsbygg kan få alvorlige konsekvenser, både økonomisk og menneskelig. I tillegg kan det føre til økte forsikringspremier. Derfor er det viktig å være bevisst på brannforebyggende tiltak, og å utføre jevnlige elkontroller.

Varmekamera, eller mer spesifikt; elektrotermografi, er en viktig del av brannforebyggende elkontroll i alle typer bygg. Det er en teknikk som brukes for å avdekke feil og mangler i elektriske anlegg, før det kan resultere i brann.

Vi hos Gabriel elektro er sertifisert etter NEK 405 serien via NEMKO, og kan derfor tilby grundig og pålitelig elkontroll i både bolig og næringsbygg. Vi utfører også el.takst i forbindelse med kjøp og salg av bolig, i henhold til Avhendingsloven.

Som eier av en bolig eller et næringsbygg har du ansvar for å sørge for at det elektriske anlegget er sikkert og i god stand. Ifølge Forskrift om elektriske
lavspenningsanlegg § 9 skal det utføres tilsyn av det elektriske anlegget hvert 20. år av DLE (Det Lokale Eltilsynet). Vi anbefaler likevel å utføre elkontroll
hvert 5. år for å sikre at anlegget er i god stand.

Vi tilbyr også internkontroll for virksomheter, for å sikre at det elektriske anlegget holder seg innenfor gjeldende regelverk og standarder. I tillegg gir vi tips og råd om strømstyring og enøk tiltak, som kan bidra til å redusere strømforbruket og dermed også kostnadene.

Dokumentasjon er viktig i forbindelse med elkontroll. Vi sørger for at all dokumentasjon følger med i boligmappa, som er gratis og følger matrikkelen. På denne måten har du alltid oversikt over tilstanden til det elektriske anlegget i din bolig eller virksomhet.