Elkontroll med termografering

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Da må alle sikkerhetstiltakene som kreves være på plass. Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlige støt og forårsake brann. Å sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør! Mangelfullt vedlikehold, mørke og kalde vintre, stort strømforbruk og en stor trehusbebyggelse er medvirkende faktorer til at tekniske feil ofte fører til omfattende branner i Norge. Feil kan imidlertid også oppstå på nyere elektriske anlegg. Elektrotermografering er et effektivt virkemiddel til å avdekke svakheter i elektriske anlegg i en tidlig fase. Tilløp til varmegang, skadelige termiske virkninger eller andre uønskede hendelser kan identifiseres og håndteres før de utgjør fare.